Præsteslægten Zoëga

Efterkommerne af Matthias Zoëga, dansemester ved det gottorpske hof

Det egendommelige navn Zoëga stammer fra Italien, hvor det kendes fra byerne Venezia og Padova i 1400-, 1500- og 1600-tallet. I 1500-tallet kendes en Matthias Zoëga ved det gottorpske hof. Der findes flere legender om, at denne mand var en fornem mand, enten adelsmand eller patricier, i sit fødeland Italien. Her skulle han være kommet i strid med en adelsmand, som han dræbte i en duel, hvorefter han måtte flygte. Han endte så efter at have tjent ved forskellige hoffer som kammertjener i Gottorp, hvor han til sidst blev dansemester. Han var født ca. 1545 og døde ca. 1605 i Kiel.

Den kendte genealog og bibliotekar Carl Langholz har i Personalhistorisk Tidsskrift, 1988, nr. 1, skrevet en interessant artikel om to danske slægter Zoëga. Den første slægt er efterkommere af den omtalte Matthias Zoëga, mens den anden slægt nedstammer fra den første gennem et kvindeled.

Jeg stammer selv fra den første af de to slægter gennem min tiptiptipoldemor Ulrica Augusta Zoëga (f. 1761). Hendes far var møller i Lindskov mølle ved Møgeltønder og hed Poul Johannes Zoëga. De tre generationer før ham var alle sognepræster i Vilstrup ved Haderslev. Næste led bagud i slægten var kantor i Flensborg og Slesvig, og hans far var den nævnte dansemester ved hoffet i Gottorp.

I øvrigt var mange af de kvinder, som blev gift ind i præstefamilien Zoëga, meget naturligt selv præstedøtre. De kom fra slesvigske præsteslægter som Friis og Fabricius.

Til sidst et kuriosum: En fætter til Ulrica Augusta Zoëga blev gift med enken efter en meget berømt mand. Se selv, hvem det var, i nedennævnte stamtavle!

Klik her for at se en stamtavle over præsteslægten Zoëga.

TIL TOPPEN

Send gerne kommentarer til Didier Gautier

© Didier Gautier 2006